Εναρκτήρια Εκδήλωση ΠΜΣ

Την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 στις 16:00 θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια εκδήλωση του ΠΜΣ, στο αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Καβάλας.

Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη Αγγλικής ορολογίας στο αντικείμενο του ΠΜΣ:

 

Παρασκευή

17:00-20:00

Αγγλική Ορολογία

Σάββατο

10:00-13:00

Αγγλική Ορολογία

 

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα 20 του κτιρίου της ΣΔΟ.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.