Πρόγραμμα εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου

17:00-20:00, Τετάρτη 23/1: Στατιστικές Μέθοδοι Έρευνας

12:00-15:00, Σάββατο 26/1: Χρηματοοικονομική Λογιστική και Πληροφόρηση

12:00-15:00, Σάββατο 2/2: Ειδικά θέματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης

17:00-20:00, Τετάρτη 6/2: Ειδικά Θέματα Δικαίου των Επιχειρήσεων και των Συναλλαγών

12:00-15:00, Σάββατο 9/2: Ειδικά Θέματα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων