Προσκεκλημένοι ομιλητές - Ειδικές διαλέξεις ΠΜΣ

17:00-20:00, αίθουσα 34, 11/1/2013: Παπαδόπουλος Απόστολος, Διευθυντής της Grant Thornton.

10:00-13:00, αίθουσα 34, 12/1/2013: Παπαχρήστος Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής οικονομικού τμήματος ΑΠΘ.

17:00-20:00, αμφιθέατρο, 16/1/2013: Αληφαντής Γεώργιος, πρώην ελεγκτής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

11:00, αίθουσα 34, 19/1/2013: Λόης Λαμπριανίδης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.