Πρόγραμμα εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου και επαναληπτικές εξετάσεις

Πρόγραμμα εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου:

17:00-20:00, Τετάρτη 5/6: Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
12:00-15:00, Σάββατο 8/6: Ειδικά Θέματα Φορολογικής Ελεγκτικής
17:00-20:00, Τετάρτη 12/6: Προχωρημένες Μέθοδοι Αποτίμησης Επιχειρήσεων
12:00-15:00, Σάββατο 15/6: Σύγχρονα Θέματα Διεθνούς Λογιστικής
17:00-20:00, Τετάρτη 19/6: Εταιρική Διακυβέρνηση-Εσωτερικός Έλεγχος

 

Πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων του ΠΜΣ:

17:00-20:00, Παρασκευή 21/6: Ειδικά Θέματα Δικαίου των Επιχειρήσεων και των Συναλλαγών
12:00-15:00, Σάββατο 22/6: Στατιστικές Μέθοδοι Έρευνας

17:00-20:00, Τετάρτη 26/6: Ειδικά θέματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης

17:00-20:00, Παρασκευή 28/6: Ειδικά Θέματα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

17:00-20:00, Δευτέρα 1/7: Χρηματοοικονομική Λογιστική και Πληροφόρηση

17:00-20:00, Τετάρτη 3/7: Ειδικά Θέματα Φορολογικής Ελεγκτικής

12:00-15:00, Σάββατο 6/7: Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

17:00-20:00, Δευτέρα 8/7: Σύγχρονα Θέματα Διεθνούς Λογιστικής

17:00-20:00, Τετάρτη 10/7: Προχωρημένες Μέθοδοι Αποτίμησης Επιχειρήσεων

12:00-15:00, Σάββατο 13/7: Εταιρική Διακυβέρνηση-Εσωτερικός Έλεγχος