Υποτροφίες IKY

Υποτροφίες Αριστείας που προκηρύσσει το ΙΚΥ μέσω του προγράμματος Siemens, για Μεταπτυχιακές Σπουδές α’ και β’ Κύκλου και για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα (κλικ στα αρχεία).

 

Ανακοίνωση για master

Ανακοίνωση για phd

Ανακοίνωση για postdoc

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ: http://www.iky.gr/upotrofies-aristias-iky-siemens