Συμπληρωματική Προκήρυξη για Υποβολή Αιτήσεων για το ΠΜΣ

Το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Καβάλας γνωστοποιεί σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο αντικείμενο ‘ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ’ ότι  μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση κατά το διάστημα 5 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου

Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου του 2013.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής, γραφείο ΧΒΔ 1-29 (τηλ.2510-462197) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το κόστος του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 3.900 ευρώ για το σύνολο των 3 εξαμήνων φοίτησης και καταβάλλεται από τους φοιτητές ως ακολούθως:

  • Εγγραφή του φοιτητή: 900 ευρώ
  • Έως 31 Ιανουαρίου 2014: 1.500 ευρώ
  • Έως 31 Ιουνίου 2014: 1.500 ευρώ.

Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω:

1.    Αίτηση υποψηφιότητας (βλέπε σχετικά εδώ)

2.    Υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών (βλέπε σχετικά εδώ)

 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται αναλυτικά εδώ

Για τις συστατικές επιστολές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προτεινόμενο υπόδειγμα.