Πρόγραμμα εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου 2013-2014

Πρόγραμμα εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου:

10:00-13:00, Σάββατο 25/1: Ειδικά Θέματα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
17:00-20:00, Τετάρτη 29/1: Στατιστικές Μέθοδοι Έρευνας
10:00-13:00, Σάββατο 1/2: Χρηματοοικονομική Λογιστική και Πληροφόρηση
17:00-20:00, Τετάρτη 5/2: Ειδικά Θέματα Δικαίου των Επιχειρήσεων και των Συναλλαγών
17:00-20:00, Τετάρτη 12/2: Ειδικά θέματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης

Αίθουσα εξετάσεων είναι η Αίθουσα 8.