Ειδικές Διαλέξεις

Στο πλαίσιο των ειδικών διαλέξεων του ΠΜΣ του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ομιλίες:

Σάββατο 11/1/2013, 9:15, αίθουσα 34:

Srdjan Marinkovic, Vice Dean for Scientific Research, Head of Center for Economic Research, Faculty of Economics, University of Nis

Θέματα Εισήγησης:

  • Exchange rate regime and official FX interventions
  • Effectiveness of official intervention on the RSD/EUR market - an event study approach
  • Effectiveness of official intervention - research agenda for time series analysis

 

Σάββατο 11/1/2013, 11:30, αίθουσα 34:

Καθηγητής Τσάμης Αναστάσιος, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Θέμα Εισήγησης: Εποπτεία Τραπεζών. Βασιλεία ΙΙ, ΙΙΙ.