ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕIΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επιμελητήριο Καβάλας

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014, Καβάλα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9.15: Έναρξη Ημερίδας  -  Χαιρετισμοί.

 

9.30 -  11.00: 1η Συνεδρία, Προεδρεύων: Αναστάσιος Καρασαββόγλου, Καθηγητής, ΤΕΙ Α.Μ.Θ. – Διευθυντής ΠΜΣ

1.Σπύρος Λαπατσιώρας, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης «Η διαχείριση της κρίσης του 2008 από την ΕΕ και η περίπτωση της Ελλάδας»
2.Αναγνώστης Κηπουρός , Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΙ Α.Μ.Θ. «Τα συστήματα πιστοληπτικής διαβάθμισης και φερεγγυότητας των χωρών και εταιρειών με βάση το χρηματοπιστωτικό κίνδυνο»
3.Γιώργος Παπαχρήστου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Π.Θ. «Η επαναγορά ομολόγων το Δεκέμβριο 2012»
4.Αθανάσιος Βαζακίδης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας «Κοστολόγηση κατά δραστηριότητα. Οικονομική Κρίση»

 

11.00 – 11.30: Διάλειμμα - καφές

 

11.30 - 13.30: 2η Συνεδρία, Προεδρεύουσα: Πόπη Καλαμπούκα, Αναπληρώτρια

Καθηγήτρια, ΤΕΙ Α.Μ.Θ.

1.Κωνσταντίνος Αλεπάκος, Δικηγόρος, Δρ. ΝΟΜΙΚΗΣ «Το πρόβλημα της διμελούς ανώνυμης εταιρείας με ισοδύναμη συμμετοχή (50% -  50%) – Το φαινόμενο της εταιρικής εμπλοκής (dead lock)»
2.Ράνια Χατζηνικολάου, Καθηγήτρια, Α.Π.Θ. «Προϋποθέσεις πτωχευτικής και προπτωχευτικής διαδικασίας»
3.Λάμπρος Κοτσίρης, Ομότιμος Καθηγητής, Α.Π.Θ.,  Αντεπιστέλλον Μέλος Ακαδημίας Αθηνών «Σύγχρονα ζητήματα περί αφερεγγυότητας»
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 

ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

*Στους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν την Ημερίδα θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση.