Πρόγραμμα εξετάσεων 2014

Πρόγραμμα εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου:

11:00-14:00, Σάββατο 7/6: Ειδικά Θέματα Φορολογικής Ελεγκτικής

17:00-20:00, Τετάρτη 11/6: Προχωρημένες Μέθοδοι Αποτίμησης Επιχειρήσεων

11:00-14:00, Σάββατο 14/6: Εταιρική Διακυβέρνηση-Εσωτερικός Έλεγχος

17:00-20:00, Τετάρτη 18/6: Σύγχρονα Θέματα Διεθνούς Λογιστικής

11:00-14:00, Σάββατο 21/6: Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

 

Πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων του ΠΜΣ:

17:00-20:00, Δευτέρα 23/6: Ειδικά Θέματα Δικαίου των Επιχειρήσεων και των Συναλλαγών

17:00-20:00, Τετάρτη 25/6: Χρηματοοικονομική Λογιστική και Πληροφόρηση

17:00-20:00, Παρασκευή 27/6: Ειδικά θέματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης

17:00-20:00, Δευτέρα 30/6: Ειδικά Θέματα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

17:00-20:00, Τετάρτη 2/7: Στατιστικές Μέθοδοι Έρευνας

17:00-20:00, Παρασκευή 4/7: Ειδικά Θέματα Φορολογικής Ελεγκτικής

17:00-20:00, Δευτέρα 7/7: Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

17:00-20:00, Τετάρτη 9/7: Σύγχρονα Θέματα Διεθνούς Λογιστικής

17:00-20:00, Παρασκευή 11/7: Προχωρημένες Μέθοδοι Αποτίμησης Επιχειρήσεων

17:00-20:00, Δευτέρα 14/7: Εταιρική Διακυβέρνηση-Εσωτερικός Έλεγχος

 

Αίθουσα των εξετάσεων είναι η αίθουσα 8.