Εναρκτήρια Εκδήλωση ΠΜΣ 2014

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014 στις 16:00 θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια εκδήλωση του ΠΜΣ, στην Αίθουσα 34 του κτιρίου της ΣΔΟ του ΤΕΙ ΑΜΘ.

Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη Αγγλικής ορολογίας στο αντικείμενο του ΠΜΣ:

Παρασκευή

17:00-20:30

Αγγλική Ορολογία

Σάββατο

10:00-13:00

Αγγλική Ορολογία

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα 34 του κτιρίου της ΣΔΟ.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.