Υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Πράξη 16/4-6-2014, Θέμα 2ο, δίνονται 8 υποτροφίες ύψους 1000 ευρώ στους εξής φοιτητές: Παπαδημητρίου Μαρία-Σταυρούλα, Ελευθεριάδης Μιχαήλ, Κατσαρού Ασημένια, Υψηλάντη Αναστασία, Κεσίσογλου Ευγενία-Χριστίνα, Κωστοπούλου Αναστασία, Αυδή Χριστίνα, Μιχαηλίδου Σβετλάνα.

Οι προαναφερθέντες έχουν βαθμό από 8.45 και άνω.