Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2014-2015

Πρόγραμμα εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου:

 

17:00-20:00, Τετάρτη 28/1: Ειδικά θέματα Φορολογικής Ελεγκτικής

10:00-13:00, Σάββατο 31/1: Χρηματοοικονομική Λογιστική και Πληροφόρηση

17:00-20:00, Τετάρτη 4/2: Ειδικά Θέματα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

10:00-13:00, Σάββατο 7/2: Ειδικά Θέματα Δικαίου των Επιχειρήσεων και των Συναλλαγών

17:00-20:00, Τετάρτη 11/2: Ειδικά θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης - Ανάλυσης

 

Αίθουσα εξετάσεων η Αίθουσα 8.