1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ που διοργανώνεται από την Εταιρία Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας