Πρόγραμμα εξετάσεων 2015

Πρόγραμμα εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου:

11:00-14:00, Σάββατο 20/6: Σύγχρονα Θέματα Διεθνούς Λογιστικής

17:00-20:00, Τετάρτη 24/6: Στατιστικές Μέθοδοι Έρευνας

11:00-14:00, Σάββατο 27/6: Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

17:00-20:00, Τετάρτη 1/7: Προχωρημένες Μέθοδοι Αποτίμησης Επιχειρήσεων

11:00-14:00, Σάββατο 4/7: Εταιρική Διακυβέρνηση-Εσωτερικός Έλεγχος

 

Πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων του ΠΜΣ:

17:00-20:00, Δευτέρα 6/7: Ειδικά θέματα Φορολογικής Ελεγκτικής

17:00-20:00, Τετάρτη 8/7: Χρηματοοικονομική Λογιστική και Πληροφόρηση

17:00-20:00, Παρασκευή 10/7: Ειδικά Θέματα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

17:00-20:00, Δευτέρα 13/7: Ειδικά Θέματα Δικαίου των Επιχειρήσεων και των Συναλλαγών

17:00-20:00, Τετάρτη 15/7: Ειδικά θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης - Ανάλυσης

17:00-20:00, Παρασκευή 17/7: Εταιρική Διακυβέρνηση-Εσωτερικός Έλεγχος

17:00-20:00, Δευτέρα 20/7: Στατιστικές Μέθοδοι Έρευνας

17:00-20:00, Τετάρτη 22/7: Σύγχρονα Θέματα Διεθνούς Λογιστικής

17:00-20:00, Παρασκευή 24/7: Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

17:00-20:00, Δευτέρα 27/7: Προχωρημένες Μέθοδοι Αποτίμησης Επιχειρήσεων

 

 

Αίθουσα των εξετάσεων είναι η αίθουσα 8.

Όσον αφορά τις δύο Τετάρτες 24/6 και 1/4 η εξέταση θα γίνει στο ΤΟΛ 2-1, λόγω εξετάσεων του προπτυχιακού.