Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Εταιρική Διακυβέρνηση και Λογιστική Διαφάνεια

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ»

 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 12 – 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GALAXY - ΚΑΒΑΛΑ

 ΘΕΜΑ:

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Εταιρική Διακυβέρνηση και Λογιστική Διαφάνεια

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

18.00 – 21.00

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παύλος Δελιάς

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.

 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Ευάγγελος Δριμπέτας, Καλογερίδης Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών,  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δυναμική και διέξοδοι του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος: Από τη διόγκωση στη κρίση

 

Βασίλειος Φίλιος

Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Προσπάθεια για τη Δημιουργία Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Βελτίωση ή Χειροτέρευση της Πράξης;) - Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Γενικές Λογιστικές Αρχές ή και τα Δύο στην Ελλάδα; (Η Λογιστική στην Ελλάδα, στο Σταυροδρόμι των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)

 

Κωνσταντίνος Στεφάνου

Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Η αποδοχή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Μελέτη περίπτωσης σε μεγάλη ελληνική επιχείρηση

 

Ανέστης Κηπουρός

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.

Η Εταιρική Διακυβέρνηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια αξιολόγηση της εφαρμογής της

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

9.30-14.00

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Ανέστης Κηπουρός, Αθανάσιος Μανδήλας

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.

Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:

Γεώργιος Αληφαντής

πρώην Ελεγκτής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα