ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΜΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Γίνεται γνωστό ότι εφεξής οι 2-3 φοιτητές κάθε έτους με τις καλύτερες επιδόσεις στα μαθήματα, θα έχουν τη δυνατότητα να απασχολούνται σε διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες.