Υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Πράξη 28/24-6-2015, Θέμα 3ο, δίνονται 5 υποτροφίες ύψους 1000 ευρώ στους εξής φοιτητές: 

Ιωαννίδου Ραλλού, Λαδιά Ουρανία, Γεωργαλάς Αντώνιος, Δημητριάδου Αναστασία και Σιδέρης Ιωάννης.

Οι προαναφερθέντες έχουν βαθμό από 8.63 και άνω.