Εναρκτήρια Εκδήλωση ΠΜΣ 2015

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 στις 16:00 θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια εκδήλωση του ΠΜΣ, στην Αίθουσα 34 του κτιρίου της ΣΔΟ του ΤΕΙ ΑΜΘ.

Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη Αγγλικής ορολογίας στο αντικείμενο του ΠΜΣ:

Παρασκευή

16:00-20:30

Αγγλική Ορολογία

Σάββατο

09:30-14:00

Αγγλική Ορολογία

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα 34 του κτιρίου της ΣΔΟ.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.