Πρόγραμμα εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου 2015-2016

Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου: 20/1/2016 – 10/2/2016

17:00-20:00, Τετάρτη 20/1: Ειδικά Θέματα Δικαίου των Επιχειρήσεων και των Συναλλαγών

11:00-14:00, Σάββατο 23/1: Ειδικά Θέματα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

11:00-14:00, Σάββατο 30/1: Ειδικά θέματα Φορολογικής Ελεγκτικής

11:00-14:00, Σάββατο 6/2: Ειδικά θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης - Ανάλυσης

17:00-20:00, Τετάρτη 10/2: Χρηματοοικονομική Λογιστική και Πληροφόρηση

 

Αίθουσα εξετάσεων η Αίθουσα 6.