Εναρκτήρια Εκδήλωση ΠΜΣ 2016-2017

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 στις 16:00 θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια εκδήλωση του ΠΜΣ, στην Αίθουσα 34, Κτίριο ΣΔΟ (στον όροφο πάνω από τη γραμματεία του ΠΜΣ) του ΤΕΙ ΑΜΘ.

 

Παρασκευή

17:00-20:30

Αγγλική Ορολογία

Σάββατο

9:30-14:00

Αγγλική Ορολογία

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα 34 του κτιρίου της ΣΔΟ.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.