Πρόγραμμα εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου 2017

Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου: 01/02/2017 – 18/2/2017

17:00-20:00, Τετάρτη 1/2: Ειδικά Θέματα Δικαίου των Επιχειρήσεων και των Συναλλαγών

11:00-14:00, Σάββατο 4/2: Ειδικά Θέματα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

17:00-20:00, Τετάρτη 8/2: Ειδικά θέματα Φορολογικής Ελεγκτικής

11:00-14:00, Σάββατο 11/2: Χρηματοοικονομική Λογιστική και Πληροφόρηση

11:00-14:00, Σάββατο 18/2: Ειδικά θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης - Ανάλυσης