Πρόγραμμα εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου 2017

Πρόγραμμα εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου:

11:00-14:00, Σάββατο 10/6: Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

11:00-14:00, Σάββατο 17/6: Εταιρική Διακυβέρνηση-Εσωτερικός Έλεγχος

17:00-20:00, Τετάρτη 21/6: Προχωρημένες Μέθοδοι Αποτίμησης Επιχειρήσεων

11:00-14:00, Σάββατο 24/6: Σύγχρονα Θέματα Διεθνούς Λογιστικής

11:00-14:00, Σάββατο 1/7: Στατιστικές Μέθοδοι Έρευνας