Αντικείμενο του ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 'Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές' έχει ως αντικείμενο την εμβάθυνση και επέκταση της επιστημονικής γνώσης, των τεχνικών και της προώθησης της έρευνας στον ευρύτερο χώρο της Λογιστικής και της Ελεγκτικής, την παροχή στους φοιτητές εξειδικευμένων γνώσεων της λογιστικής επιστήμης και της ελεγκτικής που συσχετίζονται με την ανάπτυξη διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της οικονομίας και υποβοηθούν αυτήν. Το ΜΠΣ θα υλοποιηθεί από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ.