Είδος του μεταπτυχιακού τίτλου

Η επιτυχής παρακολούθηση του ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση του 'Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές', που θα απονέμεται από το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ ΑΜΘ.