Στατιστικές Μέθοδοι Έρευνας

Υπεύθυνος καθηγητής μαθήματος:

Γιαννούλα Σ. Φλώρου, Καθηγήτρια ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Διδάσκοντες 

 1. Γιαννούλα Σ. Φλώρου, Καθηγήτρια ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 2. Χρήστος Κ. Φράγκος, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 3. Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης, Καθηγητής ΑΠΘ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 4. Χρήστος Αθ. Μπάτζιος, Καθηγητής ΑΠΘ, Κτηνιατρική σχολή, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 5. Σοφία Αναστασιάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 
Σκοπός του μαθήματος
Το μάθημα παρέχει τις θεωρητικές και εμπειρικές βάσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με τις μεθόδους έρευνας και με τη στατιστική ανάλυση δεδομένων δειγματοληπτικών ερευνών. Έμφαση δίνεται στην πρακτική εφαρμογή, στην επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας στην ανάλυση των δεδομένων, στην εξέταση των προϋποθέσεων και των διαγνώσεων και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα: 
• να σχεδιάσουν μια πρόταση έρευνας
• να συλλέξουν και να παρουσιάσουν δεδομένα
• να διαμορφώσουν ελέγχους υποθέσεων ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων 
• να διαμορφώσουν υποδείγματα απλής και πολλαπλής παλινδρόμησης  
• να ερμηνεύουν αποτελέσματα  
• να εφαρμόζουν τεχνικές ομαδοποίησης και μείωσης διαστάσεων των δεδομένων
 
 
Περιεχόμενο μαθήματος
 
 • Είδη και στόχοι μιας μεταπτυχιακής εργασίας
 • Γενική δομή εργασίας
 • Ζητήματα επισκόπησης βιβλιογραφίας
 • Συλλογή δεδομένων –δειγματοληψίες
 • Παρουσίαση ανάλυση δεδομένων
 • Μοντελοποίηση και έλεγχοι υποθέσεων
 • Μη παραμετρικές μέθοδοι
 • Συσχέτιση και πολλαπλή παλινδρόμηση
 • Ανάλυση Διακύμανσης
 • Χρονολογικές σειρές
 • Ανάλυση κατηγορικών δεδομένων
 • Στατιστικός έλεγχος ποιότητας
 • Πολυμεταβλητή ανάλυση δεδομένων
 

Πίνακας κατανομής των διδασκόντων

 
Εβδομάδα Καθηγητής Περιεχόμενο
1η βδομάδα Φλώρου Εισαγωγή - Παρουσίαση δειγματοληπτικών δεδομένων. Κατανομές συχνοτήτων. Στατιστικά μέτρα (κεντρικής τάσης, διασποράς, ασυμμετρίας και κύρτωσης). Εκτιμητική: Σημειακή εκτίμηση και εκτίμηση διαστήματος, διάστημα εμπιστοσύνης
2η βδομάδα Αναστασιάδου Μεθοδολογία έρευνας. Είδη και στόχοι μιας ερευνητικής εργασίας. Γενική δομή μιας επιστημονικής εργασίας. Θέματα βιβλιογραφίας. Δημιουργία έρευνας με ερωτηματολόγια  
3η εβδομάδα Φλώρου Δειγματοληψία: Μέθοδοι δειγματοληψίας Σφάλματα δειγματοληψίας. 
4η εβδομάδα Φράγκος Στατιστικές υποθέσεις: Διατύπωση και έλεγχος στατιστικών υποθέσεων για τη μέση τιμή, τη διαφορά δύο μέσων. Σφάλματα στον έλεγχο υπόθεσης.  
5η εβδομάδα Φλώρου  Μεθοδολογία ανάλυσης κατηγορικών δεδομένων: Κλίμακες Likert.  Μη παραμετρικοί συντελεστές συσχέτισης. Εφαρμογές SPSS
6η εβδομάδα Αναστασιάδου   Πολυμεταβλητές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων: Παραγοντική ανάλυση. Ιεραρχική Ταξινόμηση Εφαρμογές SPSS 
7η εβδομάδα Φλώρου Απλή Παλινδρόμηση
8η εβδομάδα Κατρακυλίδης Θέματα πολλαπλής Παλινδρόμησης
9η εβδομάδα Κατρακυλίδης Οικονομετρική ανάλυση χρονολογικών σειρών
10η εβδομάδα Μπάτζιος Ανάλυση διακύμανσης: Εντελώς τυχαιοποιημένο σχέδιο. Έλεγχοι για πολλαπλές συγκρίσεις. Οι υποθέσεις στην ανάλυση διακύμανσης. Έλεγχος καλής προσαρμογής. Μετασχηματισμοί και κανονικότητα.
11η  εβδομάδα Φλώρου Εφαρμογές 
 Διάλεξη Φλώρου Εφαρμογές 
 Διάλεξη Φλώρου Εφαρμογές 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία
 
Coakes S., Steed L., Price J. (2008) SPSS 15.0 Analysis without Anguish. Wiley 
Καρλής Δημήτρης (2005) Πολυμεταβλητή στατιστική Ανάλυση. εκδ. Σταμούλης. 
Ryan b. Scapens R. Theibald M. (2000). Research method and methodology in finance and accounting. Academic Press. 
Ειδικές σημειώσεις για το μάθημα
 
 
Η επιτυχής έκβαση του μαθήματος πραγματοποιείται και με την συμμετοχή των φοιτητών σε εργασίες.