Προχωρημένες Μέθοδοι Αποτίμησης Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες

 1. Μιχαήλ Νικολαΐδης, Αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 2. Απόστολος Δασίλας, Εκλεγμένος Λέκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 3. Χρήστος Γκρος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: christosgrose@gmail.com

 

Σκοπός του μαθήματος

 

Η ανάλυση και ειδικότερα η αποτίμηση επιχειρήσεων αποτελεί μια από τις δυσκολότερες διαδικασίες και εργασίες της χρηματοοικονομικής, λογιστικής και διοικητικής επιστήμης. Το μάθημα αυτό διαπραγματεύεται την ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεδομένων και εμβαθύνει στα βασικότερα προβλήματα που αναφέρονται στην ακολουθούμενη μεθοδολογία αποτίμησης των επιχειρήσεων και δίνει τις ενδεικτικές - πρακτικές λύσεις. Παράλληλα, δίνεται η απαιτούμενη θεωρητική υποστήριξη της διαδικασίας - μεθοδολογίας ανάλυσης και αποτίμησης των επιχειρήσεων. Ο στόχος του μαθήματος είναι πέραν της ακαδημαϊκής κάλυψης του γνωστικού αντικειμένου, η μεθοδολογική κάλυψη του γνωστικού πεδίου και κυρίως της πρακτικής διάστασης αυτού, η ανάπτυξη της κρίσης του φοιτητή για την επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας, καθώς και η ανάπτυξη της δυνατότητας χρήσης των πληροφοριών που θα παραχθούν για τη λήψη αποφάσεων.


Περιεχόμενο μαθήματος


Το περιεχόμενο του μαθήματος κατηγοριοποιείται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά στην εισαγωγή της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (λογιστική ανάλυση, ανάλυση με αριθμοδείκτες). Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στην θεωρητική προσέγγιση της αποτίμησης των επιχειρήσεων με βάση τις χρηματοοικονομικές θεωρίες και πρακτικές. Η τρίτη ενότητα διαπραγματεύεται τις βασικότερες μεθοδολογίες/τεχνικές εκτίμησης της αξίας των επιχειρήσεων, όπως είναι η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης, η μέθοδος των προεξοφλητικών ταμειακών ροών (Discounted Cash Flow Methods), (ΚΠΑ με ή χωρίς τόκους και χρεολύσια), η μέθοδος της κεφαλαιοποίησης οργανικών κερδών, η μέθοδος των υπερπροσόδων, η αξία των επιχειρήσεων βάσει P/E. Στην τέταρτη ενότητα γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα των μεθόδων εκτίμησης της αξίας και ανάλυσης των επιχειρήσεων και σχολιάζονται οι περιορισμοί και παραδοχές που πρέπει να λαμβάνονται κατά την αποτίμηση και ανάλυση των επιχειρήσεων.
Τέλος, το μάθημα υποστηρίζεται από ασκήσεις πράξης με χρήση Η/Υ και κατάλληλου λογισμικού πάνω σε συγκεκριμένα παραδείγματα ανάλυσης - αποτίμησης επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις τεχνικές μοντελοποίησης, του σχεδιασμού, της μορφής του μοντέλου, της ανάλυσης ευαισθησίας, της τεκμηρίωσης, των ελέγχων, του υπολογισμού και ανάλυσης - αποτίμησης συγκεκριμένων επιχειρήσεων, σχολιάζοντας τα χρήσιμα εργαλεία της VBA στην υποστήριξη της μοντελοποίησης.


Ενδεικτική βιβλιογραφία

 

• Copeland, T., Koller T., and Murrin J. ,1994, Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, 2nd edition, John Wiley and Sons, New York 1994.
• Damodaran – Aswath, 1999, Applied Corporate Finance, Wiley, .
• Damodaran – Aswath, 2002. Investment Valuation, Wiley finance ,2nd ed. 2002.
• Edwin J. Elton and Gruber J. Martin., 1995, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, JOHN WILEY & SONS ,INC .
• Fisher, Black, and Myrοn Scholes, 1973, “The Pricing of Options and Corporate liabilities”, Journal of Political Economy, May/June 1973.
• 6..Mc Kinsey –Tom Copland – Tim kider – Jack Murrin , 2000, Valuation – Measuring and managing the value of Companies, WILEY 3d edition
• Λαζαρίδης, Γ.Θ., 2005, Αποτίμηση επιχειρήσεων-Θεωρία, Μεθοδολογία, Πρακτική, Εκδόσεις Κυριακίδη Αφοί.
• Μαδυτινός, Δ., 2009, Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση – Financial Modelling, Οδηγός βήμα προς βήμα, Γκιούρδας Εκδοτική, Αθήνα.
• Γκλεζάκος, Μ., 2008, Αξιολόγηση επιχειρήσεων.
• Frykman and Tolleryd, Corporate Valuation, Prentice-Hall ISBN: 0-273- 66161 2.

Εταιρική Διακυβέρνηση-Εσωτερικός Έλεγχος

Διδάσκοντες

 

 1. Αναγνώστης Κηπουρός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 2. Χρήστος Γκρος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 3. Χαράλαμπος Σπαθής, Καθηγητής ΑΠΘ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 4. Γεώργιος Βεζυργιάννης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής – «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», email:george.vezyrgiannis@pkf.gr
 5. Ιωάννης Βαρβατσουλάκης, Εσωτερικός Ελεγκτής- Ελεύθερος Επαγγελματίας, Επισκέπτης Καθηγητής, Παν. Πατρών και Πειραιά, email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 6. Παύλος Δελιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Σκοπός του μαθήματος

 

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις έννοιες της εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου στο σύγχρονο εταιρικό περιβάλλον. Πέρα από τη γνώση του θεσμικού πλαισίου, αναλύονται πρακτικά θέματα εφαρμογής των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης σε εισηγμένες και μη επιχειρήσεις, καθώς και νέοι τομείς ενδιαφέροντος όπως η λειτουργία των Επιτροπών των Διοικητικών Συμβουλίων και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Εισάγοντας παράλληλα θέματα που αφορούν στις διαδικασίες διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου και το ρόλο του στη σύγχρονη επιχείρηση, ο σπουδαστής αποκτά μια σφαιρική αντίληψη των αναγκών διαφάνειας και ελέγχου στις επιχειρήσεις αλλά και κατέχει δεξιότητες και γνώσεις ώστε να μπορεί να στελεχώσει μελλοντικά μια υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου.


Περιεχόμενο μαθήματος


Εισαγωγή στις Έννοιες της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο. Η Σύγχρονη Διοικητική Δομή Μετά την Εφαρμογή των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης και οι Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων. Γενική Εισαγωγική στην Ελεγκτική και το Περιβάλλον της. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Κατανόηση Εσωτερικού Ελέγχου, Σχεδιασμός και Δοκιμασίες Ελέγχου. Ελεγκτική Δειγματοληψία. Ολοκλήρωση Ελεγκτικού Έργου και Εκθέσεις Ελέγχου.

 

Αξιολόγηση


Εργασία (coursework) 25% και γραπτές εξετάσεις (exams) 75%.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία


• Kαζαντζής, Χ. (2006), Ελεγκτική & εσωτερικός έλεγχος. Εκδόσεις Business Plus A.E.
• Καραμάνης, Κ. (2008), Σύγχρονη ελεγκτική. Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Ξανθάκης, Μ., Σπανός, Λ., Τσιπούρη, Λ. (2003), Εταιρική Διακυβέρνηση, Έννοια και Μέθοδοι Αξιολόγησης. Εκδόσεις Παπαζήση.

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Διδάσκοντες

 

 1. Σταύρος Βαλσαμίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 2. Παύλος Δελιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 3. Κωνσταντίνος Στεφάνου, Καθηγητής TEI Θεσσαλονίκης, Τμήμα Λογιστικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 4. Ηλίας Σαντουρίδης, Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας, Τμήμα Λογιστικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Σκοπός του μαθήματος

 

Οι σύγχρονες τεχνολογίες έχουν δημιουργήσει ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον στα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα, το οποίο οι οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικοί. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση της επεξεργασίας των λογιστικών δεδομένων και στους ελέγχους που είναι αναγκαίοι για να διαβεβαιώσουν την ακρίβεια και την αξιοπιστία των δεδομένων που επεξεργάζεται το λογιστικό σύστημα
Στόχος του μαθήματος είναι η σε βάθος μελέτη στις έννοιες των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, την διαδικασία ανάπτυξης και διαχείρισης τους.
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο σπουδαστής άποψη για τον τρόπο σχεδιασμού, εφαρμογής, λειτουργίας και ελέγχου των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, όπως επίσης και η εξέταση της χρησιμότητας και της σκοπιμότητας των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων.


Περιεχόμενο μαθήματος


Το μάθημα αυτό αποτελεί μια σε βάθος μελέτη της εφαρμογής των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, όπως αυτά διαμορφώνονται υπό το πρίσμα των τρεχουσών οικονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών (διεθνοποίηση της οικονομίας, αποκέντρωση της οργάνωσης, ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορικής, κλπ.).
Γίνεται εκτίμηση της χρήσης λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και πως αυτά βελτιώνουν τον σχεδιασμό και το έλεγχο της επιχείρησης.
Αρχικά, αναπτύσσονται έννοιες και μελετούνται στοιχεία από τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα. Στη συνέχεια, το μάθημα πραγματεύεται τα Συστήματα Διοικητικής και Οργανωτικής Υποστήριξης, όπου περιλαμβάνονται τα Γνωστικά Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα και τα Συστήματα Υποστήριξης Λογιστικών Αποφάσεων. Στο τρίτο μέρος του μαθήματος περιγράφονται τα Διεθνή Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα.
Πρακτικά, γίνεται εξοικείωση στο περιβάλλον των μηχανογραφημένων επιχειρηματικών εφαρμογών και επαφή με σύγχρονες αντιλήψεις σε θέματα ERP, CRM, SCM.


Ενδεικτική βιβλιογραφία


• Romney & Steinbart (2006). Accounting Information Systems, 10e. Prentice Hall Business Publishing.
• Wilkinson, Cerullo, Raval (2002). Accounting Information Systems, 4e. John Wiley & Sons.
• Kaschek, R.; Kop, C.; Steinberger, C.; Fliedl, G. (Eds.) (2008). Information Systems and e-Business Technologies.
• Management Information Systems, James A. O'Brien and George Marakas, The McGraw-Hil, 2008, 8/e.
• Management Information Systems, Raymond McLeod and George Schell, 2006, Prentice Hall, 10th Edition
• Laudon & Laudon (2007). Management Information Systems: Managing the Digital Firm & Multimedia, 10/E, Prentice Hall.
• Essentials of Management Information Systems, Jane Laudon and Kenneth Laudon, Prentice Hall, 8th Edition, 2008.