Χρηματοοικονομική Λογιστική και Πληροφόρηση

Υπεύθυνος καθηγητής μαθήματος:

 

Α. Α. Μανδήλας, Αν.Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

 

 

Διδάσκοντες

 

 

 1. Κωνσταντίνος Ι. Στεφάνου, TEI Θεσσαλονίκης, Τμήμα Λογιστικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 2. Αθανάσιος Α. Μανδήλας, Αν.Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 3. Στέργιος Α. Αθιανός, καθηγητής εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών, Τμήμα Λογιστικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 4. Αναστάσιος Τσάμης, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 5. Μιχάλης Πιπιλιαγκόπουλος, Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  
 6. Δημήτριος Κουρτίδης, Επιστημονικός συνεργάτης ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,e-mail:dkou Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 7. Αυγουστίνος Δημητράς, Λέκτορας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Σκοπός του μαθήματος
 
Στόχους που επιτυγχάνει το μάθημα
O σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους σπουδαστές με κατάλληλες τεχνικές δεξιότητες στην κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, την ανάλυση αυτών για σκοπούς επένδυσης και δανεισμού και να τους προμηθεύσει ένα πλαίσιο για την κατανόηση του ρόλου των λογιστικών κανονισμών και την αξιολόγηση των υποχρεωτικών λογιστικών απαιτήσεων. 
 
Επιθυμητά εκπαιδευτικά αποτελέσματα (Learning Outcomes): 
Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι σπουδαστές θα μπορούν:
 1.  Να καταρτίσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις για εισηγμένες σε χρηματιστήρια επιχειρήσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π και τα Δ.Π.Χ.Π.
 2.  Να κρίνουν την χρησιμότητα και τους περιορισμούς των πληροφοριών που παρέχονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 3.  Να ερμηνεύσουν την απόδοση των εταιρειών χρησιμοποιώντας τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
 4.  Να κατανοήσουν και να συζητήσουν διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη Χρηματοοικονομική Λογιστική Έρευνα
 
Περιεχόμενο μαθήματος

Λογιστικό Πλαίσιο
o Χρηματοοικονομικά και Λογιστικά δεδομένα:
o Πλαίσιο για την προετοιμασία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
o Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ισολογισμός
o Πάγιο Ενεργητικό
o Αποθέματα
o Κρατικές επιχορηγήσεις
Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Λογιστικές Πολιτικές, Λογιστικές διαφορές, Λογιστικά σφάλματα
Προβλέψεις, ενδεχόμενα γεγονότα
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
o Παρουσίαση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΙΑS1) Αναγνώριση Εσόδων
o Ανάλυση και ερμηνεία λογιστικών δεδομένων
Φορολογική Λογιστική και Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Έλεγχος και ηθικές
Λογιστική ερευνητική μεθοδολογία
Μερικά μέρη θα περιλαμβάνουν την κατάρτιση ερωτήσεων ή μελετών περίπτωσης. Επίσης θα γίνεται αναφοράς σε σύγχρονα άρθρα έρευνας και βιβλία.
 

 Πίνακα κατανομής των διδασκόντων

Εβδομάδα Καθηγητής
1η βδομάδα Μανδήλας
2η βδομάδα Μανδήλας
3η εβδομάδα Αθιανός
4η εβδομάδα Αθιανός
5η εβδομάδα Πιπιλιαγκόπουλος
6η εβδομάδα Πιπιλιαγκόπουλος
7η εβδομάδα Στεφάνου
8η εβδομάδα Στεφάνου
9η εβδομάδα Στεφάνου
10η εβδομάδα Σωτηριάδου
11η  εβδομάδα Σωτηριάδου
 Διάλεξη
 Διάλεξη
 
 
Αξιολόγηση
 
Εργασία (coursework) 25% και γραπτές εξετάσεις (exams) 75%.
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία
 
Αληφαντής Γ. (2009. Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμος Α. Εκδόσεις Πάμισος.
Αληφαντής Γ. (2009). Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμος Β. Εκδόσεις Πάμισος.
Κάντζος Κ (2003). Λεξικό Λογιστικής. Εκδόσεις Σταμούλη.
Weetman P. (2006). Financial Accounting. An introduction, fourth edition. Prentice Hall.
Stolowy H., Lebas M. (2006). Financial Accounting and Reporting. A global perspective. 2nd edition. Thomson Learning.
Kothari J., Barone E. (2006). Financial Accounting, an international approach. Prentice Hall.
Meigs, Williams, Haka, Betner (2001). Financial Accounting, international edition. Mc Graw Hill Publications.
Harison W., Horngren C. (2005). Financial Accounting, 6th edition. Prentice Hall.