Προχωρημένες Μέθοδοι Αποτίμησης Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες

  1. Μιχαήλ Νικολαΐδης, Αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  2. Απόστολος Δασίλας, Εκλεγμένος Λέκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  3. Χρήστος Γκρος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: christosgrose@gmail.com

 

Σκοπός του μαθήματος

 

Η ανάλυση και ειδικότερα η αποτίμηση επιχειρήσεων αποτελεί μια από τις δυσκολότερες διαδικασίες και εργασίες της χρηματοοικονομικής, λογιστικής και διοικητικής επιστήμης. Το μάθημα αυτό διαπραγματεύεται την ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεδομένων και εμβαθύνει στα βασικότερα προβλήματα που αναφέρονται στην ακολουθούμενη μεθοδολογία αποτίμησης των επιχειρήσεων και δίνει τις ενδεικτικές - πρακτικές λύσεις. Παράλληλα, δίνεται η απαιτούμενη θεωρητική υποστήριξη της διαδικασίας - μεθοδολογίας ανάλυσης και αποτίμησης των επιχειρήσεων. Ο στόχος του μαθήματος είναι πέραν της ακαδημαϊκής κάλυψης του γνωστικού αντικειμένου, η μεθοδολογική κάλυψη του γνωστικού πεδίου και κυρίως της πρακτικής διάστασης αυτού, η ανάπτυξη της κρίσης του φοιτητή για την επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας, καθώς και η ανάπτυξη της δυνατότητας χρήσης των πληροφοριών που θα παραχθούν για τη λήψη αποφάσεων.


Περιεχόμενο μαθήματος


Το περιεχόμενο του μαθήματος κατηγοριοποιείται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά στην εισαγωγή της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (λογιστική ανάλυση, ανάλυση με αριθμοδείκτες). Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στην θεωρητική προσέγγιση της αποτίμησης των επιχειρήσεων με βάση τις χρηματοοικονομικές θεωρίες και πρακτικές. Η τρίτη ενότητα διαπραγματεύεται τις βασικότερες μεθοδολογίες/τεχνικές εκτίμησης της αξίας των επιχειρήσεων, όπως είναι η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης, η μέθοδος των προεξοφλητικών ταμειακών ροών (Discounted Cash Flow Methods), (ΚΠΑ με ή χωρίς τόκους και χρεολύσια), η μέθοδος της κεφαλαιοποίησης οργανικών κερδών, η μέθοδος των υπερπροσόδων, η αξία των επιχειρήσεων βάσει P/E. Στην τέταρτη ενότητα γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα των μεθόδων εκτίμησης της αξίας και ανάλυσης των επιχειρήσεων και σχολιάζονται οι περιορισμοί και παραδοχές που πρέπει να λαμβάνονται κατά την αποτίμηση και ανάλυση των επιχειρήσεων.
Τέλος, το μάθημα υποστηρίζεται από ασκήσεις πράξης με χρήση Η/Υ και κατάλληλου λογισμικού πάνω σε συγκεκριμένα παραδείγματα ανάλυσης - αποτίμησης επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις τεχνικές μοντελοποίησης, του σχεδιασμού, της μορφής του μοντέλου, της ανάλυσης ευαισθησίας, της τεκμηρίωσης, των ελέγχων, του υπολογισμού και ανάλυσης - αποτίμησης συγκεκριμένων επιχειρήσεων, σχολιάζοντας τα χρήσιμα εργαλεία της VBA στην υποστήριξη της μοντελοποίησης.


Ενδεικτική βιβλιογραφία

 

• Copeland, T., Koller T., and Murrin J. ,1994, Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, 2nd edition, John Wiley and Sons, New York 1994.
• Damodaran – Aswath, 1999, Applied Corporate Finance, Wiley, .
• Damodaran – Aswath, 2002. Investment Valuation, Wiley finance ,2nd ed. 2002.
• Edwin J. Elton and Gruber J. Martin., 1995, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, JOHN WILEY & SONS ,INC .
• Fisher, Black, and Myrοn Scholes, 1973, “The Pricing of Options and Corporate liabilities”, Journal of Political Economy, May/June 1973.
• 6..Mc Kinsey –Tom Copland – Tim kider – Jack Murrin , 2000, Valuation – Measuring and managing the value of Companies, WILEY 3d edition
• Λαζαρίδης, Γ.Θ., 2005, Αποτίμηση επιχειρήσεων-Θεωρία, Μεθοδολογία, Πρακτική, Εκδόσεις Κυριακίδη Αφοί.
• Μαδυτινός, Δ., 2009, Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση – Financial Modelling, Οδηγός βήμα προς βήμα, Γκιούρδας Εκδοτική, Αθήνα.
• Γκλεζάκος, Μ., 2008, Αξιολόγηση επιχειρήσεων.
• Frykman and Tolleryd, Corporate Valuation, Prentice-Hall ISBN: 0-273- 66161 2.